Услуги

“ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД предоставя пълен набор от услуги в съответствие с изискванията на бързо развиващата се строителна индустрия.

Строителство на

Строителство на

 • СМР на високо и ниско строителство;
 • изграждане и възстановяване на пътни настилки;
 • изграждане на съобщителни кабелни линии и мрежи;
 • изграждане на В и К;
 • изграждане на електро и газопреносни мрежи;

Дейности по изпълнението

Дейности по изпълнението

 • материално техническо обезпечаване;
 • подготовка на обекта;
 • изкопни работи;
 • монтаж на съоръжения;
 • тестване и измерване;
 • спомагателни съоръжения.

Поддръжка

Поддръжка

 • пълно гаранционно и извънгаранционно обслужване. Дружеството притежава предимства, които способстват за задържането му на пазара на строителните услуги . Такива са :
 • съставът от специалисти със задълбочени технически познания, гарантиращи първостепенно качествено обслужване;
 • сертификация по ISO 9001;
 • удостоверение за поддържане и ремонтиране на газови съоражения, инсталации и тръбопроводи за природен газ.
 • вътрешно функциониращата складова база;
 • изпълнение на обекти свързани с възобновяеми източници на ел. енергия;
 • добрата ресурсна обезпеченост ;

Дружеството се стреми да прилага процедури за ефективна обратна връзка с възложителите, целяща пълното и оптимално изграждане на съответните работи.
Създават се графици за работа , определя се необходимата малка механизация и техника и се сформират работни групи състоящи се от специалисти, извършващи поетапно специфична дейност на работните площадки.