Ресурси

“ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД разполага с необходимата инфраструктура , материални и човешки ресурси за осъществяване на процесите по създаване на продукта в съответствие с изискванията на Системата за Управление на Качеството ISO 9001.

Инфраструктура и материална база :

  • Административния офис се намира в масивна сграда с площ от 1000м2. Оборудван е с компютърна мрежа и подходящ софтуер за дейността.
  • Складови площи и помещения и свързаното с тях обзавеждане. Откритите и закрити складове са разположени на 4 декара площ. Дружеството разполага и с добре оборудвана авторемонтна работилница
  • Оборудване за процесите – машини, малка механизация и инструменти за строителство и монтаж и за поддържащи дейности – За изпълнението на строително монтажните работи (СМР) разполагаме с багери “Кейс”; мини багери “Кубота”; мини челен товарач; товарни автомобили МАЗ; КАМАЗ; самосвал МАН; самосвал Мерцедес; бордови камиони и малка механизация състояща се от трамбовки, асфалторезачки и други;
  • Машини за челно и електросъпротивително заваряване на PEHD , PP , PVDF тръби и фитинги;
  • Измервателни средства и уреди необходими за работата.
  • Транспорт и комуникации

Човешки ресурси:
Човешкия капитал е ключовият фактор в “ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД . В организационната структура дружеството работят квалифицирани инженери, експерти и общ персонал, като голяма част от служителите притежават дългогодишен опит в областта на подземно високо и ниско строителство.