Проекти

  • Газопровод СССР – НРБ – технологични съобщителни връзки ;
  • Разширение СТM Хасково ;
  • СТМ ж.к. Бадема РШ 2011 и РШ 2021 ;
  • ВРК Крумовград – Поточница ;
  • ВРК Добрич – Горски извор ;
  • Оптична кабелна линия RSU Хасково – отклонение станция Любимец;
  • СТМ Варна ;
  • Реконфигурация на Софийска телефонна мрежа – подобект СТМ кв. Модерно предградие;
  • Реконфигурация на Софийска телефонна мрежа- кв. Овча купел;
  • Тел.кабелно захранване на ОББ- бул. България и ПИБ – бул. Марица – гр. Пловдив ;
  • Проектиране на тел.кабелни захранвания на жилищни кооперации и обществени сгради в районите Северен , Южен и Западен на гр. Пловдив;
  • Изграждане на оптична кабелна магистрала София – Кулата в участък Левуново – Вълково ;
  • Газификация град Велико Търново;
  • Оптична кабелна разпределителна мрежа на "Симекс Инженеринг " ООД гр. Пазарджик;
  • Изграждане на площадкови водопровони мрежи на СД " ЕНКО –Недев С-ие"
  • Разшерение на бул.Източен – Телефонизация;
  • Изграждане на фундаменти за телефонни кабини – гр. Пловдив;
  • Газификация- Абонатна разпределителна мрежа – гр. София;
  • Изграждане на ВиК на територията на гр. Хисаря,
  • Площадкови ел. мрежи и ел. захранване на складова база, завод за PVC – профили "СТИЛМЕТ" ;
  • Площадкови газопроводи на територията на завод "СТИЛМЕТ" ;
  • Ел. Захранване на фабрика за дълбоко замразяване с. Куртово Конаре ;
  • Изграждане на Ел. Мрежа на завод за замразени зеленчуци в гр Чирпан;
  • Газификация на София Еърпорт Център – Логистичен Комплекс и др.