Контакти

Информация за контакти

Административен офис се намира в масивна сграда с площ от 1000 м2. Той е оборудван с компютърна мрежа и софтуер, подходящи за съответната дейност.

Корпоративни ул Дилянка 35 гр. Пловдив 4000

телефон: 032/957 177 факс: 032/ 955 188

Email: office@teracomenginering.com  

Местоположение